Om ongeveer 09:45 rijd ik met mijn fiets op het Kerkpad en kom bij de boerderij de Voorsterbouwhof. Ik stap af van mijn fiets omdat een trekker de doorgang belet.

Op het moment dat ik het erf wil betreden om met mijn fiets langs de trekker te lopen, komt de eigenaar naar mij toe om me erop te wijzen dat ik zijn erf niet mag betreden.

De manier was intimiderend, maar ik heb hem erop gewezen dat ik recht op vrije doorgang had en dat ik op de hoogte was van de situatie rondom zijn erf. Nadat hij een trap tegen het voorwiel van mijn fiets had gegeven, heb ik mijn weg vervolgd en trok hij zich terug. Ik heb hem nog gevraagd de politie te bellen, maar daar reageerde hij niet op.