Hierbij doe ik melding van bedreiging en wangedrag door de heer Van Schooten, melkveehouder aan de Kapperallee 181 te Warnsveld/Zutphen (Kerkpad). Ik liep op 11 januari om 12 uur met mijn hond (aangelijnd!) op het wandelpad tussen de Kapperallee en het kerkpad richting ‘witte bruggetje’. Op dat wandelpad, dat langs twee boerderijen loopt, stond de heer Van Schooten mij al dreigend op te wachten. Zijn eerste zin luidde: “Wat moet je met die kuthond hier!!!” Ik was verbijsterd en reageerde met de woorden: “Kuthond? Ik wandel hier gewoon met een aangelijnde hond op een pad waar ik mag lopen, niks aan de hand.” Zoiets. Mijn antwoord maakte hem nog woester. “U heeft hier niks te zoeken!! Opgesodemieterd, weg wezen!!!” schreeuwde hij, met veel ‘consumptie’. Ik wees hem op de status van het ‘recht van overpad’ en het feit dat dit deel van het Kerkpad gewoon een officiële wandelroute is. “Heb ik niks mee te maken!! En nou weg wezen!!” brulde hij. Vervolgens kwam – alsof het zo was geregeld – een grote tractor, bestuurd door een zoon of andere medewerker, in mijn richting naderbij. Zo dicht zelfs dat ik werd gedwongen een paar passen opzij te gaan. Van Schooten brieste dat ik nu helemaal op zijn erf stond! Ik ben zeer geschokt door dit intimiderende, zelfs bedreigende gedrag. Ik heb inmiddels aangifte gedaan bij de politie en die hebben deze aangifte in behandeling genomen. Ik wil graag dat ook de gemeente het gevaarlijke gedrag van deze man tegenover argeloze wandelaars gaat aanpakken, voordat er fatale ongelukken gaan gebeuren. Hij is er op uit om wandelaars, volwassenen én kinderen de stuipen op het lijf te jagen. Wandelaars die gebruik maken van een vrij toegankelijk pad. 
B&W hebben destijds besloten deze weg NIET aan de openbaarheid te onttrekken. Dan moeten zij ook ingrijpen als dat besluit wordt tegengewerkt. Ik overweeg ook persoonlijk een brief aan burgemeester Vermeulen te schrijven. Zij moet ism de politie nu echt ingrijpen!