Wij wonen weliswaar in de ………., maar zijn als wandelaars in de buurt zeker ook belanghebbenden en maken al bijna een halve eeuw gebruik van het pad dat Van Schooten liefst zou afsluiten. Zijn voorgangers hebben voor zover wij weten nooit enig probleem gehad met wandelaars of fietsers. 
Wij zouden het zeer betreuren en ook onbegrijpelijk vinden indien ons het recht van overpad werd ontnomen. 

Aanvankelijk, de eerste tijd nadat hij de boerderij had verworven, zei ik hem of zijn familieleden goedendag, maar kreeg slechts boze blikken terug of kreeg te verstaan dat ik niet over hun erf mocht lopen in zeer barse termen. Daarna nam ik het pad wel, maar met enige tegenzin.

Het is echter voor mij al bijna een halve eeuw een vast onderdeel van mijn wandelroutes en ik heb nooit kunnen vaststellen dat er zich een echt probleem voordeed, dan alleen dat Van Schooten passage met de fiets zo moeilijk mogelijk te maken door met opzet zijn auto zo te parkeren dat er weinig ruimte overbleef. 

Wij vreesden ook al voor de mogelijkheid dat Van Schooten de gemeente door een onjuiste voorstelling van zaken te geven i.c. problemen voor zijn bedrijfsuitoefening voor te wenden, zo ver zou krijgen het recht van overpad te beëindigen.

Helaas worden wij kennelijk niet door de gemeente als partij gezien, maar wij hechten zeer aan handhaving van dit recht van overpad en hopen dat de gemeente dit aloude recht erkent en het publiek belang stelt boven de xenofobie van de ‘boze boer’. Overigens, met de familie Jansen hebben wij altijd plezierige ontmoetingen gehad.