25 december 2018, 15.45 uur

We lopen met 9 mensen van de Kapperallee naar het Kerkpad, leeftijden variëren van 23 tot tegen de 80. We praten en lopen wat uit elkaar, grofweg 2 aan 2.

Als de voorsten bijna ter hoogte van het woonhuis zijn komt de boer als een haas zijn huis uit, springt op de trekker en rijdt met hoge snelheid achteruit op ons groepje in.

De voorste persoon: “Hij raakte bijna mijn schouder!”
Ik roep: “Kijk uit, jongens! Deze man doet rare dingen!” en vervolgens vliegen we als kippen uiteen. Hij mist ons ternauwernood. We lopen ontdaan door. We hebben geen woord met de man gewisseld.

Aangifte bij de politie op 7 januari 2019. Reactie: “Er kan niet bewezen worden dat er opzet in het spel was.”