Elke maandag lopen we met diabetisch patiënten, COPD- en vaatpatiënten een route in het kader van de Nationale Diabetisch Challenge. Maandag j.l. 8-7 was het vertrek vanuit de Polbeek en zou de wandeling gaan langs de Berkel via het Kerkpad naar de Kapperalee. 

Deze route is bij de Zutphense mensen bekent als de route over de “Piepenbelt”. De wandeling gemarkeerd met geel/rode band maakt deel uit van de NS route naar de Almen. Bij de eerste boerderij (de Piepenbelt) geen problemen.

Bij de 2de boerderij trof ik een mevrouw aan die mij te kennen gaf dat ze niet gediend waren van wandelaars en fietsers. Terwijl de groep doorloopt, leg ik aan haar uit hoe het komt dat we daar lopen. Ze geeft aan dat we door kunnen. 

Op dat moment zie ik een trekker mét uitgestoken shovelbak op de groep afrijden en 2 tot 3x gevaarlijk en dreigend en steeds opnieuw op de groep inrijden. Een van de deelnemers keert zich geschrokken in woord en gebaar naar de bestuurder waarop die uit zijn trekker springt en dreigend op de man toeloopt. 

Nadat ik er ook ben en de groep is doorgelopen blijkt de bestuurder van de trekker de eigenaar van de boerderij te zijn. Hij is volledig buiten zinnen en blijft tieren over het feit dat hij de wandelaars en fietsers zat is. 

Ik probeer hem te kalmeren wat maar moeizaam lukt. Hij wil nog doen geloven dat het incident gebeurde omdat hij druk aan het werk was en dit nou eenmaal het gevaar is van lopen op een boerenbedrijf. 

De groep van 20 personen is unaniem over het feit dat hij dit willens en wetens deed. Er was geen sprake was van een ongelukkig incident. Ik ben doorgelopen naar de groep nadat ik hem heb aangegeven deze route verder te schrappen.

Eenmaal bij de groep bleek mij dat het incident een grotere impact op de groep heeft gehad dan ik veronderstelde. 

Met name het volledig buiten zinnen zijn van de man en de serieuze dreiging waarmee hij tot 2x toe de groep in reed hebben veel indruk gemaakt. Termen als poging tot doodslag en letsel toebrengen kwamen voorbij. Omdat we weten dat nog veel meer mensen die route gaan nemen, het volledig buiten zinnen zijn van de eigenaar die er niet voor terugdeinst om serieus mensen te verwonden maken dat ik namens een aantal leden van de groep aangifte tegen de boer doe. Dit in de hoop dat er duidelijkheid komt over de status van het Kerkpad, maar ook dat er maatregelen tegen de boer worden getroffen zodat een volgend incident voorkomen kan worden.